پروژه 40

کنترل دور یک موتور پله به این صورت که این موتور پله ای با سرعت یک ثانیه روتورش تغییر زاویه دهد.

 

/ 1 نظر / 90 بازدید