پروژه 21

کانتر با ورودی های متفاوت . با زدن استارت اول مقدار اولیه 10 شود . با زدن استارت دوم مقدار اولیه 20 شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید