پروژه 6

 با زدن استارت موتور روشن . با زدن استوپ موتور خاموش نشود تا اینکه دست خود را از شستی بر داریم.(حساس به لبه پایین)

 

/ 0 نظر / 14 بازدید