پروژه 36

با زدن استارت 16 موتور به صورت نامعلوم در مدار می آید . 5 ثانیه بعد آن  موتورهایی که روشن هستند خاموش و بقیه که خاموش بودند روشن می شوند و در هر لحظه که لازم بود همه ی موتورها خاموش شود.

/ 0 نظر / 17 بازدید