پروژه 8

  برنامه هوشمند برای دستگاه پرس : برای شروع به کار پرس دو استارت باید همزمان زده شود و اگر یکی از دستها از استارت برداشته شود پرس متوقف شود.و اگر یک استارت زودتر از دیگری زده شد کار نکند.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید