پروژه 16

 

  راه اندازی موتورهای قدرت بالا : باید قبل از راه اندازی موتور فن به مدت 10 ثانیه کار کند و بعد موتور روشن شود.با زدن استوپ ابتدا موتور از مدار بیرون رود و بعد از 8 ثانیه فن از مدار خارج شود.

 

 

 

در زمانی که فن در حالت خاموش شدن قرار دارد با زدن دوباره استارت فن نباید مجدد روشن شود.

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید