پروژه 25

توسط یک سنسور دما ، دمای یک سالن را اندازه گیری می کنیم. اگر دما از 30 بالاتر رفت کولر روشن ، اگر دما زیر 25 رسید کولر خاموش ، از 15 کمتر شد هیتر روشن ،بالای 20 هیتر خاموش .

تذکر: اگر دما بین 20 تا 25 باشد نه کولر نه هیتر روشن

/ 0 نظر / 13 بازدید