پروژه 15

  بازدن استارت یک شیر برقی باز شود و یک پمپ در مدار بیاید. در خروجی یک سنسور سنس دبی وجود دارد .اگر بعد از باز شدن شیر سنسور، دبی را حس نکرد پمپ از مدار خارج شود. 

 

/ 0 نظر / 117 بازدید