پروژه 37

با زدن استارت اصلی اولین موتور روشن شود .با هر بار  زدن استارت دوم موتورها به ترتیب از چپ اولی خاموش دومی روشن دومی خاموش سومی روشن و به همین ترتیب ....

 

/ 0 نظر / 4 بازدید