پروژه 22

- شمارنده ای که هنگامی که به عدد 30 رسید ریست شود و از عدد صفر شروع به شمارش کند. و در هر زمان قابلیت ریست دستی را دارا باشد.

/ 0 نظر / 11 بازدید