پروژه 14

 با زدن یک استارت موتور روشن و یک لامپ به علامت روشن بودن موتور روشن شود. زمانی که دست از روی استارت برداشته شود موتور بعد از 20 ثانیه از مدار خارج شود. و یک لامپ با فرکانس 1 هرتز در مدار بیاید به نشانه هشدار موتور در مرحله ی خاموش شدن قرار دارد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید