پروژه 29

کانتری طراحی کنید تا عدد 32767 بشمارد . وقتی به این عدد رسید دوباره از صفر شروع کند. این کانتر این قابلیت را داشته باشد که در هر لحظه ریست شود و همچنین قابلیت شمارش از هر عددی را داشته باشد.

/ 0 نظر / 10 بازدید