پروژه 31

کانتری طراحی کنید تا عدد 2147483647 بشمارد وقتی به این عدد رسید کانتر از صفر شروع به شمارش کند و این کانتر این قابلیت را داشته باشد تا از هر عدد شروع به شمارش کند و در هر لحظه که نیاز بود ریست شود.

/ 0 نظر / 15 بازدید