پروژه 24

توسط یک سنسور دما مانند PT100 دو سیمه دمای یک کوره ی ذوب را اندازه گیری می کنیم. این سنسور در بازه ی 0 تا 400 کار می کند.

برنامه ای بنویسید که اگر دما از 300 درجه بالاتر رود یک چراغ آلارم با فرکانس 1 ثانیه روشن و 1 ثانیه خاموش در مدار بیاید.

/ 0 نظر / 18 بازدید