پروژه 32

تشخیص اعداد زوج و فرد. اگر در آدرس MD0 اعداد زوج آمد خروجی اول روشن و اگر در MD0 اعداد فرد آمد خروجی دوم روشن شود.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید