پروژه 28

توسط یک نوار نقاله قطعاتی به یک انبار میانی منتقل می شود. سنسور تنظیم شده در انتهای نوار وصل است . ظرفیت انبار 100 قطعه می باشد. اگر تعداد قطعات از 90 بیشتر شد چراغ هشدار روشن شود . اگر قطعات از 100 تا بیشتر شد نوار نقاله خاموش شود . موجودی انبار هم در QW2 نمایش داده شود.

/ 0 نظر / 13 بازدید