# پروژه_های_plc

PLC

مشاوره ، تهیه و ارائه پروژه های   صنعتی و دانشجویی          Email: ramin.yousefi2@gmail.com رامین یوسفی   PLC S7  300/400     پروژه 1 پروژه 2 پروژه 3 پروژه 4 پروژه 5 پروژه 6 پروژه 7 پروژه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 104 بازدید

پروژه 1

1-   با دکمه start   موتور روشن شود و روشن بماند .بازدن دکمه stop موتور خاموش شود و خاموش بماند.    
/ 0 نظر / 13 بازدید