پروژه 30

کانتری طراحی کنید به صورت نزولی که از عدد 32767 تا صفر بشمارد و اگر به عدد صفر رسید دوباره بشود 32767 . این کانتر باید با دکمه ریست ، ریست شود.

/ 0 نظر / 9 بازدید