پروژه 20

  می خواهیم سه عدد لامپ را با فشار های متوالی یک عدد شستی به ترتیب روشن و به ترتیب خاموش کنیم.

دستور برنامه:

با فشار بار اول روی شستی لامپ اول روشن شود و با فشار بار دوم لامپ دوم و با فشار بار سوم لامپ سوم و با فشار دفعات بعدی به ترتیب لامپ سوم و لامپ دوم و لامپ اول خاموش شوند.

/ 0 نظر / 13 بازدید